Oficjalna strona Gminy Szczurowa

Gmina Szczurowa

Gmina w województwie małopolskim położona w dolinie Wisły i Raby u podnóża Kotliny Sandomierskiej. Obszar o pow. 13 464 ha zamieszkuje blisko 10 tys. mieszkańców na terenie 21 sołectw. (Barczków, Dąbrówka Morska, Dołęga, Górka, Kopacze Wielkie, Księże Kopacze, Kwików, Niedzieliska, Pojawie, Popędzyna, Rajsko, Rudy-Rysie, Rylowa, Rząchowa, Strzelce Małe, Strzelce Wielkie, Szczurowa, Uście Solne, Wola Przemykowska, Wrzępia, Zaborów).

Wizytówka rolniczego terenu Szczurowej są: łagodny mikroklimat, ciekawe krajobrazowo okolice, gdzie dominują rozległe pola uprawne, łąki, rzeki, lasy i zagajniki, które zamieszkuje wiele gatunków ptaków i zwierząt. Nizinny pejzaż uzupełniają liczne zabytki, stanowiące perełki architektury sakralnej i dworskiej, tworzące wyjątkowy, niezapomniany klimat. Tutaj krzyżują się szlaki  komunikacyjne z Warszawy do Krynicy i z Tarnowa do Krakowa, a wkrótce poprzez zjazd nowe połączenie z autostradą wschód-zachód. Korzystne położenie  geograficzne, bliskość aglomeracji krakowskiej i śląskiej, zurbanizowany teren oraz dobrze rozwinięta infrastruktura czynią z gminy  interesującego partnera gospodarczego.

Szczurowa słynie z bogatej przeszłości. Już w 12 stuleciu pojawiły się pierwsze wzmianki o wsi. W 1338 roku założył ją biskup krakowski Jan Grot. Większość miejscowości w gminie posiada bardzo długą metrykę, sięgającą średniowiecza. Część wsi przynależała wówczas do włości królewskich. Najstarsze miejscowości, pełne ciekawej historii, legend i zabytków, to Szczurowa, Uście solne, Strzelce Wielkie, Dołęga, Zaborów.

Mapa zabytków Gminy Szczurowa

Zabytki

Szczurowa – atrakcje, które warto zwiedzić i zobaczyć w Szczurowej | PolskieSzlaki.plpolskieszlaki.pl

Dwór w Dołędze, zbudowany w 1845 roku przez Teofila Pikuzińskiego. Drewniany dworek otoczony jest dwuhektarowym parkiem i stanowi obecnie oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie.   Można tu zwiedzać ekspozycję stałą, prezentującą wnętrza dworskie z przełomu XIX i XX wieku oraz pamiątki związane z powstaniem styczniowym i rabacją chłopską.

Historia dworu wiąże się z tajemnicami legend powstańczych, związanych zwłaszcza z powstaniem styczniowym z roku 1863 i pobytem jego dyktatora, generała Mariana Langiewicza. W okresie międzywojennym dwór był ośrodkiem, wokół którego skupiało się życie duchowe i kulturalne. Zwany „Nadwiślańskim Soplicowem” dwór gościł m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Adama Asnyka, Włodzimierza Tetmajera oraz wiele innych postaci kultury i sztuki.

Dwór w Dołędze znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej
Godziny otwarcia muzeum: wt.- pt. 10:30- 16:30, sb. 10:00- 17:00, nd. 10:30- 16:30
Ceny biletu: normalny- 4 zł, ulgowy- 2 zł
Tel. do muzeum: 14/ 671 54 14

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolscedrewniana.malopolska.pl

Zabudowa w Uściu Solnym w pobliżu rynku pochodzi z 2. poł. XIX i XX w. Tworzą ją drewniane, zrębowe domy, nakryte dachami dwu- lub czterospadowymi, dwu- lub trzyizbowe. Do budynków gospodarczych wchodzących w skład zagród należały również stodoły stojące wzdłuż zewnętrznych ulic gospodarczych, których interesujący zespół zachował się do dziś. Budynki te mają konstrukcję szkieletową, o ścianach plecionych z wikliny i czterospadowych dachach krytych strzechą. W tutejszym barokowo-klasycystycznym kościele z 1. poł. XIX w. zachowało się wyposażenie z XVIII–XIX w.

www.POWIATBRZESKI.PL

Szlachecki dworek wzniesiony w 2 poł. XIX wieku, usytuowany w zespole parku krajobrazowego w gminie Szczurowa i urządzony w stylu myśliwskim. Dawniej dobra ziemskie w Strzelcach Wielkich należały do rodziny Ossolińskich. Przed II wojną światową we dworze zamieszkiwali dzierżawcy majątku, a po 1945 roku majątek został rozparcelowany.  Obecnie dworek jest siedzibą Koła Łowieckiego „Nadwiślanie”. Dworek cieszy się sporym zainteresowaniem turystów, mieszkańców oraz miłośników myślistwa. Jest doskonałym miejscem do organizowania w nim imprez nie tylko rodzinnych, które odbywają się tutaj stosunkowo często – szczególnie w okresie letnim, ale i spotkań okolicznościowych o charakterze lokalnym,  ponadregionalnym a nawet międzynarodowym – przekonują tutejsi myśliwi.

www.POWIATBRZESKI.PL

Pałac Kępińskich znajduje się w samym centrum wsi, przy północnej pierzei Rynku (ul. Lwowska). Ten neoklasycystyczny pałac wybudowany przez Jana Kępińskiego w latach 50-tych XIX wieku, otoczony jest pięknym parkiem. Stanowił siedzibę rodu Kępińskich, właścicieli Szczurowej. Jest to budowla eklektyczna, o cechach neogotyckich. Pałac murowany z cegły, otynkowany, parterowy z piętrowym ryzalitem od wschodu. Zbudowany na rzucie prostokąta, niesymetryczny. Nakryty dachami dwuspadowymi, krytymi dachówką. Usytuowany jest w otoczeniu rozległego założenia parkowego.

www.POWIATBRZESKI.PL

Obecny dwór został zbudowany po 1877 r. Wzniesiony jest na planie kwadratu, po części piętrowy, ale podpiwniczony. Nakryty jest płaskim dachem. Główne wejście do dworu poprzedza wgłębny portyk o dwóch drewnianych kolumnach

Obiekty Sakralne

 

Szczurowa – Wikipedia, wolna encyklopedia 

Jest to murowana świątynia wzniesiona w latach 1887-1893 według projektu architekta Jana Sas-ZubrzyckiegoKościół został konsekrowany przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę w 1903 roku.

Budowla została zbudowana w stylu neogotyckim z cegły. Składa się z korpusu trzynawowego, z węższym prezbiterium, po bokach którego są umieszczone dobudówki. Przy korpusie od strony północnej są usytuowane dwie wieże, nakryte ostrosłupowymi neogotyckimi dachami hełmowymiNawa główna i prezbiterium są nakryte dachami dwuspadowymi, nawy boczne dachami pulpitowymi. Ściany zewnętrzne opięte są szkarpami. Detal architektoniczny w stylu neogotyckimPolichromia wnętrza o charakterze ornamentalnym została wykonana w 1893 roku przez artystów: Piotra Nizieńskiego, Aleksandra Skrutka i W. Szczepaniaka. Witraż znajdujący się w oknie chóru muzycznego przedstawia scenę Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, i został wykonany według projektu Łukasza Karwowskiego.

Szczurowa – Wikipedia, wolna encyklopedia

Ogrodzenie z żywopłotu między betonowymi filarami. Drewniana furta z betonowymi filarami. Betonowy krzyż na betonowym cokole. Betonowe płyty nagrobne z emaliowanymi tablicami.
Groby: pojedyncze – 17, masowe – 10, Numery grobów: 1 – 27

Na obecnym cmentarzu od strony południowej, mogiła zbiorowa 93 mieszkańców wsi Szczurowa straconych w czasie II wojny światowej. Pomnik ciosany o owalnym,nieregularnym kształcie z tablicą pamiątkową, o wymiarach ok. 2 m.

Urząd Gminy Szczurowa – Cmentarze wojenne

 szczurowa.pl

Obelisk” – pamiątkowa tablica z napisem:
Zbiorowa mogiła 93 mieszkańców Szczurowej zamordowanych przez hitlerowców w dniu 03-VII-1943 roku. Cześć ich pamięci.

Kapliczka pod wezwaniem Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej – jest najstarsza na terenie parafii Zaborów . Budowę datuje się na rok 1849. Jej fundatorami była rodzina Guntherów, ówczesnych właścicieli dworu

GCKCziS Szczurowa – Zabytki sakralne

archiwum.gck-szczurowa.pl

Kościół parafialny p.w. św. Sebastiana zbudowany został w latach 1784-85. Konsekrowany był w tym czasie przez bp Jana Duvalla. Kościół odnawiany był gruntownie w latach 1892-1894 oraz w 1936 roku. W latach 1956-57 został powiększony przez rozbudowę nawy i wydzielenie naw bocznych. Prace prowadzone były pod kierunkiem Piotra Krakowskiego i Tadeusza Soleckiego. Przy rozbudowie czynni byli cieśle Jan i Andrzej Solakowie. Kościół posiada skromne cechy barokowe, zatracone częściowo kolejnymi przebudowami i rozbudowami. W trakcie prac zmieniony częściowo program poprzez otwarcie przybudówek o charakterze naw bocnych.

GCKCziS Szczurowa – Zabytki sakralne

archiwum.gck-szczurowa.pl

W południowo-zachodniej części placu kościelnego znajduje się dzwonnica wolnostojąca – wybudowana na przełomie XVIII i XIX wieku. Drewniana, konstrukcji słupowej; szalowana. Ma dwa poziomy na drugim poziomie zawieszone są dzwony. Dach drewniany, namiotowy w całości kryty blachą, zwieńczony krzyżem.

GCKCziS Szczurowa – Zabytki sakralne

archiwum.gck-szczurowa.pl

Kościół zbudowany został w latach 1833-39, jego konsekracji dokonał bp tarnowski, Józef Wojtarowicz w 1842 r. W czasie pierwszej wojny światowej, w 1914 r. zniszczone zostały wieża i wieżyczka. W 1915 r. miała miejsce prowizoryczna odbudowa kościoła a przy budowie był wtedy czynny cieśla Paweł Wieczorek. W latach 1924-26 kościół został przebudowany i powiększony według projektu architekta Zdzisława Mączeńskiego. Dobudowano wtedy kaplice boczne, odbudowano wieżę i przekształcono fasadę. W latach 1962-63 podwyższono dachy kościoła i odbudowano wieżyczkę na sygnaturkę według projektu architekta Antoniego Mazura.
 Zbudowany jako klasycystyczny, nawiązujący do tzw. stylu „józefińskiego”, w wyniku przebudowy uzyskał częściowo formy neobarokowe. Murowany z cegły, otynkowany. Jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym półkoliście, po bokach którego przybudówki zakrystyjne. Przy nawie od południa i północy kwadratowe kaplice, nakryte kopułami z latarniami, a od zachodu wtopiona w korpus neobarokowa wieża z latarnią.

GCKCziS Szczurowa – Zabytki sakralne

archiwum.gck-szczurowa.

Parafia Zaborów powstała w 1819r. po odłączeniu się od parafii Szczurowa gmin Zaborów, Pojawie, Dołęga, Kwików, Księże Kopacze i Wola Przemykowska. Po zatwierdzeniu Parafii przez władzę duchowną i świecką właściciele dworu w Zaborowie ofiarowali grunta pod Kościół, plebanię wikarówkę i organistówkę, a na utrzymanie proboszcza 9 morgów roli i 4 i pół morgów łąki, parafianie zaś zobowiązali się dostarczać corocznie proboszczowi Meszne w ilości 11,5 korcy żyta i 11, 5 korcy owsa i wynagradzać za posługi duchowne. Przy założeniu parafii postawiono tymczasowo drewnianą kaplicę, a w roku 1830 kolatorka Teresa Radecka wzniosła swoim kosztem kościół drewniany, do którego Papież Grzegorz XVI dekretem z dnia 29 lipca 1844 przywiązał odpust zupełny na dzień Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny pod zwyczajnymi warunkami, a który w dniu 27 lipca 1859 konsekrował Ks. Biskup Tarnowski Józef Alojzy Pukalski w  czasie wizytacji kanonicznej.

http://www.szczurowa.pl › strona › index › 3389,cment

Żelazne rury między betonowymi filarami, duży drewniany krzyż na betonowym cokole. Żeliwne krzyże nagrobne z emaliowanymi tablicami.
Groby: pojedyncze – 130, rzędowe – 4, Numery grobów: 1 – 134

http://www.szczurowa.pl › strona › index › 3389,cment

Pomnik znajduje się w sąsiedztwie Ośrodka Zdrowia oraz przy skrzyżowaniu dróg Wola Przemykowska-Szczurowa i Pojawie – Kwików. Na tablicy uwidocznione imionapoległych. Wykonany z betonu o wysokości 5,5 metra, u góry pomnika wyrzeźbione godło państwowe

no images were found

GCKCziS Szczurowa – Zabytki sakralne

archiwum.gck-szczurowa.pl

http://www.szczurowa.pl › strona › index › 3389,cment

Nr 265 – Cmentarz wojskowy Rudy-Rysie

Kolej: Kraków-Słotwina,
Droga: Na północ przez Mokrzyska i Buczynę do Rudy-Rysia
Wykonanie: Żywopłot między betonowymi filarami. Tylna ściana z betonu. Drewniany krzyż na betonowym cokole. Żeliwne krzyże nagrobne z emaliowanymi tablicami
Groby: pojedyncze – 1, masowe – 5, Numery grobów: 1 – 6

Cmentarz żołnierzy poległych w I wojnie światowej.

Na obecnym cmentarzu od strony południowej znajduje się wydzielone miejsce ogrodzone trwale. Na środku znajduje się krzyż drewniany na postumencie betonowym o wysokościok. 5 metrów. Wokół krzyża znajdują się grobowce żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej z napisami w języku niemieckim.

Właściciel: Parafia Rzymsko-Katolicka Rudy-Rysie
Patronat: Szkoła Podstawowa Rudy-Rysie

GCKCziS Szczurowa – Zabytki sakralne

archiwum.gck-szczurowa.pl

Pierwotnie życie religijne koncentrowało się wokół drewnianej kaplicy zbudowanej w 1831 roku. Obecny kościół został zbudowany w latach 1968 – 1976 według projektu Tadeusza Gawłowskiego. Konstrukcja z żelaza betonu i szkła, kryta blachą trapezowa akrylową, podpiwniczony. Bryła kościoła w kształcie dwuspadowego namiotu, bez ścian bocznych , zestawiona z sześciu trójkątnych segmentów o różnych wysokościach, rozpiętości i nachyleniu. Uskoki między segmentami a także ściana frontowa wielobarwnie przeszklone. Na ścianie ołtarzowej obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.

http://www.szczurowa.pl › strona › index › 3389,cment

Nr 319 – Cmentarz wojskowy w Uściu Solnym /na miejscowym cmentarzu/

Droga: Ze stacji kolejowej w Bochni , drogą bitą na północ przez Gawłów, Bratucice i Cerkiew
Groby: pojedyncze – 2, masowe – 3,

Mogiła pojedyncza z 1945r. na cmentarzu parafialnym w Uściu Solnym – Dowódca Plutonu Armii Krajowej w Uściu Solnym ppor. Stanisław Puzia. Mogiła z krzyżemdrewnianym i tablicą pamiątkową. Ogrodzenie metalowe – frontowa ściana i podmurówka

http://www.szczurowa.pl › strona › index › 3389,cment

Pomnik majora Gacy rozstrzelanego w czasie II wojny światowej.

Pomnik majora Gacy – rozstrzelanego w czasie II wojny światowej, przy drodze do miejscowości Strzelce Wielkie. Tablica pamiątkowa oraz zdjęcie zmarłego.

Na tablicy widnieje napis: Tu został rozstrzelany przez hitlerowców MAJOR W.P. MICHAŁ GACA ur. 07-09-1880r. Cześć jego pamięci.

Patronat: Szkoła Podstawowa Strzelce Wielkie.

http://www.szczurowa.pl › strona › index › 3389,cment

Kapliczki, Krzyże i Figury przydrożne

Figura przydrożna - Dołęga

Zdjęcie 1 z 66

Kamienna figura wzniesiona w 1923 roku znajduje się po prawej stronie drogi prowadzącej na Wał Rude.

Szlak Architektury Drewnianej

Małopolski Szlak Architektury Drewnianej, jest jedną z największych turystycznych atrakcji naszego regionu. Szlak tworzą najcenniejsze i najciekawsze zabytkowe obiekty drewniane. Znalazły się na nim malownicze kościoły, dzwonnice, staropolskie dwory, drewniane wille i skanseny, należące do najcenniejszych zabytków ludowej kultury materialnej. Szlak Architektury Drewnianej powstał w 2001 roku z inicjatywy Województwa Małopolskiego. Po opracowaniu koncepcji szlaku i podpisaniu umowy z sąsiednimi województwami o współpracy w zakresie jego tworzenia w latach 2001-2003 wszystkie obiekty zostały oznakowane tablicami, a dojazd do nich znakami drogowymi

Apteka

Apteka Niskich Cen

Krakowska 32, 32-820 Szczurowa
Godziny:
poniedziałek – piątek: 7:30 – 18:00
sobota: 8:00 – 14:00
niedziela: Zamknięte
Telefon14 671 41 77

Punkt Apteczny,  BLISKI

Zaborów 90 , 32-821 Zaborów
Godziny:
poniedziałek – piętek: 8:00 – 16:00
sobota – niedziela: Zamknięte
Telefon14 651 56 39

Gospodarstwa agroturystyczne

Gospodarstwo agroturystyczne MYŚLIWSKA SZCZECHA w Kopaczach Wielkich

Kopacze Wielkie 48, 32-821 Zaborów tel. 725 751 333 lub 726 539 553
biuro@mysliwskaszczecha.eu

Restauracje

Restauracja Ryneczek Szczurowa

Szczurowa  Rynek 1A  tel. 510 176 386
www.facebook.com › pages › category › Restaurant › Restauracja-Ryneczek…
restauracja-ryneczek-szczurowa.business.site

Kawiarnia Giona

Szczurowa Rynek 1 tel. 14 674 06 66
www.facebook.com › Local-Business › Kawiarnia-Giona-103748311263220
giona.pl 

 

Restauracja Myśliwska Szczecha

Kopacze Wielkie 48 tel. 725 751 333
pl-pl.facebook.com › mysliwskaszczecha
mysliwskaszczecha.eu

Banki i bankomaty

PKO Bank Polski SA (Bankomat)

Rynek, 32-820 Szczurowa 

 Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział ( Bankomat),

Rynek 3c, 32-820 Szczurowa
tel. 14 671 41 51

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bankomat)

33-270 Wietrzychowice 

Poczta i punkty pocztowe

Poczta Polska

Adres: Rynek 1, 32-820 Szczurowa
Telefon885 900 966
Godziny otwarcia:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 14:30
piątek: 7:30 – 20:00
sobota – niedziela: Zamknięte

Poczta Polska

Adres: Strzelce Wielkie 47, 32-822 Strzelce Wielkie
Telefon: 502 014 739
Godziny otwarcia
poniedziałek – czwartek: 8:00 – 14:00
piątek: 14:00 – 20:00
sobota – niedziela: Zamknięte

Poczta Polska

Adres: Zaborów 62A, 32-821 Zaborów
Telefon:  502 019 698
Godziny otwarcia
poniedziałek – czwartek: 8:00 – 14:00
piątek: 14:00 – 20:00
sobota – niedziela: Zamknięte

Paczkomaty InPost

Paczkomat In Post

Delikatesy Centrum Szczurowa
Rynek 24, 32-820 Szczurowa
Godziny
Czynne całą dobę
Telefon722 444 000