Oficjalna strona Gminy Borzęcin

Gmina Borzęcin

Gmina Borzęcin położona jest w północno wschodniej części powiatu brzeskiego, na równinie Kotliny Krakowsko – Sandomierskiej nad rzeką Uszwicą, na północ od autostrady A4 Kraków-Rzeszów, na północny-wschód od Brzeska. W jej skład wchodzą sołectwa: Borzęcin, który dzieli się na Borzęcin Dolny i Borzęcin Górny, Bielcza, Przyborów, Waryś, Łęki i Jagniówka.

Borzęcin jest największą wsią w powiecie brzeskim rozciąga się wzdłuż obu brzegów Uszwicy na długości 6 km, zamieszkuje ją 3700 mieszkańców. Wieś założona została prawdopodobnie w XIV w. (1364 rok erygowania parafii w Borzęcinie) Spis podatkowy z 1536 r. mówi, że Borzęcinie mieszkało 87 kmieci, a pod koniec stulecia XVI działała szkoła przykościelna, co może świadczyć o zamożności tutejszych mieszkańców. W latach 1655-1657 miejscowość padła ofiarą najazdów wojsk szwedzkich, a w późniejszym czasie siedmiogrodzkich. Do 1782 roku Borzęcin wchodził w skład tzw. „klucza radłowskiego”, czyli była jedną z wsi stanowiących uposażenie biskupów krakowskich.

Gminę charakteryzuje równinny krajobraz, rozległe połacie łąk, pól uprawnych, lasów pełnych runa leśnego, dzikich zwierząt, ptaków. Borzęckie lasy słyną głównie wśród grzybiarzy. Na terenie Borzęcina znajdują się gdzieniegdzie moczary, bagna, małe torfowiska, oczka wodne oraz akweny i zbiorniki rekreacyjne wykorzystywane w części jako łowiska. Dzięki sielskim krajobrazom miejscowość odwiedzana jest przez coraz większą ilość turystów, zwłaszcza tych, którzy preferują wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych. Tutejsze gospodarstwa oferują około 150 miejscami noclegowymi. Oprócz równinnych krajobrazów i miejsc rekreacyjno–wypoczynkowych
w gminie Borzęcin znajdują warte odwiedzenia zabytki, które stanowią świadectwo jej historii.

Źródło: oficjalny portal Urzędu Gminy Borzęcin – www.borzecin.pl, https://www.borzecin.pl/turystyka-i-zabytki.html

Zabytki

Pierwszy, drewniany, wybudowany w 1364 roku uległ spaleniu. W latach 1680-1720 na jego miejscu powstał nowy jednak już w 1802 uległ niemal całkowitemu zniszczeniu w wyniku kolejnego pożaru,
w 1854 został odbudowany i powiększony. Plan rozbudowy opracowany był na podstawie projektu Jana Sasa-Zubrzyckiego. Kościół ostatecznie zbudowany został z cegły i kamienia został wyraźnie. Dobudowano wieloboczne kaplice, zakrystię, zachodni przedsionek z wnęką portalową i nowym portalem głównego wejścia oraz  sześćdziesięciometrową wieżę. Świątynia jest budowlą trzynawową, bazylikową z prezbiterium zamkniętym trójbocznie.

Najcenniejszymi dziełami sztuki znajdującymi się w świątyni są:

  • Pieta Borzęcińska z I poł. XVI w. – na ołtarzu Ukrzyżowania
  • Zabytkowa, murowana chrzcielnica z II. Połowu XVII w.
  • Późnobarokowy ołtarz boczny z I. połowy XVII w.
  • Obraz Matki Boskiej Borzęcińskiej z XVII lub XVIII w.
  • Neobarokowy ołtarz XIX w.

 

Źródło: oficjalny portal Urzędu Gminy Borzęcin – www.borzecin.pl, https://www.borzecin.pl/turystyka-i-zabytki.html

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny                                                           Pieta Borzęcińska z XVI w.

Fot. Oficjalny portal Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie – https://borzecin-wiz.diecezja.tarnow.pl/#start, Gmina Borzęcin w Obrazach, Joanna Bodzioch, Lucjan Kołodziejski str. 38.

W 1834 roku Jakub Łasiński kupił od władz austriackich dwór i do 1947 roku pozostawał on w rękach kolejnych pokoleń jego potomków. Klasycystyczno-eklektyczny dwór jest piętrowym budynkiem
z gankiem wspartym na filarach i ciekawą werandą z dekoracyjną balustradą. Ostatni właściciel Włodzimierz Łasiński utracił go w 1947 roku na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi. Ze względu na znajdujące się terenie stawy dwór służył jako budynek administracyjny Państwowego Gospodarstwa Rybackiego. Obecnie siedziba rodu wraz z resztówką, będąca własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, jest dzierżawiona. Dwór Łasińskich otoczony jest malowniczym parkiem z zabytkowym drzewostanem. Znajdują się tam liczne okazy starodrzewu grabowego, lipowego i dębowego, występuje również grupa drzew egzotycznych. Przyborowie warto też zobaczyć budynek zwany „Bezardówką”, usytuowany w południowej części wsi, niedaleko dworu Łasińskich. Jego właścicielem był pułkownik Johan Ritter von Bezard, następcą jego sławny syn profesor Jan Bezard – wynalazca busoli polowej.

Źródło: oficjalny portal Urzędu Gminy Borzęcin – www.borzecin.pl, Gmina Borzęcin w Obrazach, Józef Baran, str. 39.

Kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej wybudowany został w latach 1906-1908. Jest to budowla dwunawowa, murowana z cegły z dodatkiem kamienia. Powstał on w miejscu kaplicy mszalnej. Wewnątrz znajduje się polichromia figuralna i ornamentalna. Neogotyckie są ołtarze (główny i dwa boczne) oraz ambona i drewniana chrzcielnica. Na ołtarzu głównym znajduje się rzeźba Matki Boskiej
z Dzieciątkiem, wykonana przez Kazimierza Cieślę oraz posągi św. Piotra i Pawła. W ołtarzach bocznych stoją rzeźby Serca Pana Jezusa i św. Franciszka. W kaplicy znajduje się ołtarz o charakterze barokowym z około połowy XIX w., przeniesiony z dawnej kaplicy mszalnej, z rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem
 z końca XIX w. Warta uwagi jest też pochodząca z I. połowy XIX w. ludowa rzeźba Chrystusa Upadającego pod krzyżem, która znajdowała się w kapliczce stojącej na miejscu dzisiejszego kościoła.

Fot. Portal Dariusz79 rowerowy blog, Przyborów, Borzęcin http://dariusz79.bikestats.pl/533632,PrzyborowBorzecin.html

Źródło: oficjalny portal Urzędu Gminy Borzęcin – www.borzecin.pl, publikacja 150 lat Powiatu Brzeskiego, Gmina Borzęcin, Starosta Brzeski Andrzej Potępa, str. 39, portal Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń, Przyborów na szlaku historii, http://przedgorze.pl/przyborow-na-szlaku-historii,1,194.

Fot. Marek Sztorc

Źródło: Zabytkowe kościoły diecezji tarnowskiej, http://www.tarnowskiekoscioly.net/index.php/koscioly/212-bielcza-kosciol-matki-bozej-anielskiej

W Borzęcinie ważną częścią krajobrazu jest zabytkowa, drewniana zabudowa zwana ulicówką. Do dzisiejszego dnia zachowało się w tej okolicy około 200 drewnianych chałup i domów mieszkalnych (w tym 97 zabytkowych, czyli powstałych w końcu XIX i pierwszej ćwierci XX wieku) oraz ponad 350 drewnianych stodół i wielu budynków gospodarczych (w tym 117 zabytkowych). Najstarsze domy mają konstrukcję zrębową i pochodzą z lat 70. i 80. XIX wieku znajdują się w Borzęcinie, jak również w innych  miejscowościach gminy. Zbudowane są z sosnowych bali połączonych na węgłach na tzw. „jaskółczy ogon”. Pokrywają je dwuspadowe dachy o trójkątnych odeskowanych szczytach. Wnętrza mają charakter jednotraktowy. Najstarsze stodoły również powstały pod koniec XIX wieku. Budynki wzniesione są na planie prostokąta, charakteryzują je wysokie dwuspadowe dachy. Stodoły ciągną się zwartym szeregiem zamykając granice działek siedliskowych.

Źródło: publikacja 150 lat Powiatu Brzeskiego, Gmina Borzęcin, Starosta Brzeski Andrzej Potępa, str. 39

Fot. Gmina Borzęcin w Obrazach, Joanna Bodzioch, Lucjan Kołodziejski str. 39. Obraz 1

Fot. Gmina Borzęcin w Obrazach, Joanna Bodzioch, Lucjan Kołodziejski str. 39.obraz 2

Fot. Gmina Borzęcin w Obrazach, Joanna Bodzioch, Lucjan Kołodziejski str. 39. Obraz 3

Kapliczki, Krzyże i Figury przydrożne

Na terenie gminy znajduje się 6 przydrożnych kapliczek budynkowych oraz 51 kamiennych krzyży
i figur. Najstarsze z nich pochodzą z XVIII w.  „Nieodłącznym elementem krajobrazu Borzęcina są obiekty sakralne – kapliczki, krzyże, figury.  Budowane przy domach, drogach, w lasach czy polach są wyrazem religijności mieszkańców a także dziełami sztuki ludowej. Figury świętych i krzyże przydrożne wznoszone były jako vota dziękczynne za ocalenie życia czy uzdrowienie oraz jako dowód zawierzenia przyszłości i rodzin Matce Bożej, Jezusowi Chrystusowi i Świętym Kościoła.

Na uwagę zasługuje fakt, że tradycja ta nie zanikła lecz jest nadal podtrzymywana przez obecne pokolenie Borzęcan. Świadczy o tym spora liczba nowopowstałych kapliczek łączących w sobie tradycję z nowoczesnością, a także odnawianie niszczejących figur.

Wymownym dowodem poszanowania tradycji jest troska mieszkańców o czystość i wygląd kapliczek, które zawsze zdobią bukiety kolorowych kwiatów. Ponadto, odwiedzając Borzęcin, szczególnie w maju, można spotkać grupy ludzi modlących się i odprawiających nabożeństwa przy kapliczkach.”

Cytat: Krzyże, kapliczki i figury w Borzęcinie, Joanna Bodzioch. KRZYŻE, KAPLICZKI i FIGURY W BORZĘCINIE (brzesko.ws)

stoi przy parceli nr 66, przy ulicy ciągnącej się wzdłuż lewego brzegu Uszwicy jest najstarszą kapliczka w samym Borzęcinie. Pochodzi prawdopodobnie z drugiej połowy XVIII wieku.

znajduje się obok remizy strażackiej w Łękach. Postawiona została w 1760 r. przez mieszkańców wsi. Kształtem kapliczka przypomina niewielką dzwonnicę, w której znajduje się drewniana 250-letnia figura św. Floriana.

zbudowana została w 1888 roku przy głównej ulicy Łęk. W jej wnętrzu znajduje się mały ołtarzyk z ludową rzeźbą Chrystusa upadającego pod krzyżem.

wzniesiona została w drugiej połowie XIX wieku
i przedstawia postać NMP w otoczeniu dwóch aniołów. Na postumencie z płaskorzeźbami
w dwóch strefach: w górnej Serce Jezusa, św. Józef, św. Jan Nepomucen, w dolnej grupy aniołów i apostołów. Figura znajduje się na przyulicznej części parceli nr 459 (obecnie posesja Kukiełków). Jej autorem i fundatorem jest Jan Adeodat Martyński, który na wspomnianej parceli posiadał swoją pracownię.

Pierwsze zdjęcie od lewej

wzniesiona została w drugiej połowie XIX wieku
i przedstawia postać NMP w otoczeniu dwóch aniołów. Na postumencie z płaskorzeźbami
w dwóch strefach: w górnej Serce Jezusa, św. Józef, św. Jan Nepomucen, w dolnej grupy aniołów i apostołów. Figura znajduje się na przyulicznej części parceli nr 459 (obecnie posesja Kukiełków). Jej autorem i fundatorem jest Jan Adeodat Martyński, który na wspomnianej parceli posiadał swoją pracownię.

Cmentarze Wojenne

Na terenie gminy Borzęcin znajduje się pięć cmentarzy wojennych, będących pamiątką krwawych starć armii Austrii, Prus i Rosji podczas I wojny światowej. Są to cmentarze: w Borzęcinie nr 266, w Warysiu nr 267, w Przyborowie nr 272 i 274 oraz w Bielczy nr 270. Pochowani są na nich żołnierze, którzy zginęli w latach 1914 i 1915 podczas walk toczonych pomiędzy Rabą a Dunajcem. W sumie spoczywa na nich 481 żołnierzy (z armii austrowęgierskiej – 316, niemieckiej – 35, rosyjskiej – 130).

Gmina Borzęcin to również miejsce martyrologii Romów, do którego rokrocznie wędruje Międzynarodowy Tabor Pamięci. Na cmentarzu w Bielczy znajduje się zbiorowa mogiła Romów, zamordowanych w przysiółku Biedacz. Podobnej zbrodni hitlerowcy dokonali na Romach w lesie radłowskim w Borzęcinie Dolnym.

Cmentarz nr 266 w Borzęcinie znajduje się na cmentarzu parafialnym, około 300 metrów od kościoła. Spoczywa na nim 21 Węgrów, 11 Rosjan i 28 żołnierzy armii austrowęgierskiej innych narodowości. Nekropolia stanowi  rząd mogił na środku którego znajduje się pomnik centralny – niewysoki krzyż ustawiony na wysokim cokole, na którym znajduje się tablica inskrypcyjna w języku niemieckim. Przed pomnikiem centralnym znajduję się płyta nagrobna płk von Rabla z 30 pułku piechoty. Po obu stronach pomnika centralnego znajdują się dwa jednakowej wysokości wysokie obeliski ustawione na grobach oficerów. Pozostałe mogiły to niskie cokoliki ustawione w jednej linii, na nich małe betonowe krzyże oraz tabliczki imienne. Nekropolie zostały zaprojektowane przez Roberta Motke.

Źródło: Jerzy Jasonek Zachodniogalicyjskie Cmentarze Wojenne, 266 – Borzęcin (cm. Parafialny), Zachodniogalicyjskie Cmentarze Wojenne (jasonek.pl)

Ta nekropolia z okresu I wojny światowej, znajduje się na obszarze okręgu brzeskiego, gdzie późną jesienią 1914 roku przechodziła linia frontu uformowana na Dunajcu. W dwóch pojedynczych grobach i trzech zbiorowych mogiłach spoczywa tutaj 103 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 27 rosyjskich. Wspomniani wcześniej żołnierze polegli w walkach toczonych w okolicy Przyborowa i Szczepanowa w listopadzie 1914 roku.

Cmentarz założony na planie prostokąta zaprojektował Robert Motke. Nekropolię zbudował Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. Renowację przeprowadzono w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej. Prace obejmowały odnowienie pomników z tablicami, wolnostojących krzyży i nagrobków oraz elementów ogrodzenia. Ponadto wybudowano wiodące na cmentarz schody, parking i utwardzono dojście dla pieszych.

Źródło: portal Szlak historii ludzie, miejsc i wydarzeń http://przedgorze.pl/cmentarz-wojenny-nr-272-w-przyborowie-1914-1915-r,1,142, portal Zabytki województwa Małopolskiego, http://malopolska.przyjedztu.pl/Cmentarz-wojenny-nr-274—Przyborow_f_14_ido_2610

Fot. portal Szlak historii ludzie, miejsc i wydarzeń http://przedgorze.pl/cmentarz-wojenny-nr-272-w-przyborowie-1914-1915-r,1,142

 Cmentarz wojenny w Warysiu znajduje się na zachodnim skraju Lasów Radłowskich po prawej stronie drogi Bielcza – Szczurowa, w odległości około 20 m od drogi, na obrzeżu lasu. Jest jednym z 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie.

Ma kształt prostokąta o łącznej powierzchni 173 m². Centralnym pomnikiem nekropoli jest betonowy postument zwieńczony krzyżem łacińskim. Znajduje się nim tablica inskrypcyjna z datą 1914-1915 i napisem: “Zgasły nasze imiona, ale nasze czyny świecą”. Na cmentarzu znajdują się 4 oryginalne nagrobki. W ich wnękach znajdują się drewniane krzyże łacińskie i tabliczki imienne, a nagrobki pokryte są dachówką.

Na cmentarzu pochowanych jest łącznie 56 żołnierzy poległych w I wojnie światowej.

Mimo, że po II wojnie światowej cmentarze ulegały niszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych, zarastania roślinnością oraz aktów wandalizmu, cmentarz nr 267 zachował się w dość dobrym stanie. Zniknęły rury ogrodzenia, naturalnemu zniszczeniu uległy drewniane krzyże, ale zachowały się słupki ogrodzeniowe, nagrobki, pomnik centralny i tabliczki imienne z częściowo zatartymi nazwiskami. Cmentarz poddano gruntownemu remontowi. Według Romana Frodymy na krzyżu była jeszcze figura Chrystusa, natomiast na nowym krzyżu jej już nie ma.

Źródło: portal Geocaching, https://www.geocaching.com/geocache/GC7YW50_cmentarz-wojenny-nr-267-warys

Cmentarz założony jest na planie trapezu i otoczony, z trzech stron ogrodzeniem, złożonym ze ścian z betonowych bloków połączonych parami żelaznych rur, a od strony zachodniej pełnym murem. Znajduje się około 300 metrów na zachód od drogi Szczepanów-Przyborów. Pochowano na nim 130 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 38 Rosjan. U podstawy umieszczonego w centralnym miejscu krzyża znajduje się tablica z inskrypcją w języku niemieckim o następującej treści:
„W twardym jak skała kamieniu budowaliśmy pokój, który został uświęcony w walce ofiarą naszej krwi i życia.”
W 8 grobach zbiorowych pochowano tu 130 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 38 żołnierzy z armii rosyjskiej. Napisy na zbiorowych nagrobkach mogą świadczyć o pochówku żołnierzy narodowości polskiej.

Źródło: Groby wojenne na terenie małopolski, Groby i cmentarze wojenne w Małopolsce (malopolska.uw.gov.pl), Źródło: portal Szlak historii ludzie, miejsc i wydarzeń Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń (przedgorze.pl)cmentarze-wojenne-w-przyborowie-1914-1915,1,196

Fot. Cmentarz nr 274, Wyniki wyszukiwania dla „cmentarz 274” – Enovelo

Cmentarz wojenny nr 270 w Bielczy. Pochowano tutaj żołnierzy armii austriackiej, niemieckiej
i rosyjskiej, którzy zginęli w walkach na okolicznych terenach w dniach 13 marca-6 maja 1915.


Źródło: Zabytki województwa Małopolskiego Cmentarz wojenny nr 270 – Bielcza | cmentarze gmina Borzęcin (przyjedztu.pl)

Drewniana zabudowa

W Borzęcinie ważną częścią krajobrazu jest zabytkowa, drewniana zabudowa zwana ulicówką. Do dzisiejszego dnia zachowało się w tej okolicy około 200 drewnianych chałup i domów mieszkalnych (w tym 97 zabytkowych, czyli powstałych w końcu XIX i pierwszej ćwierci XX wieku) oraz ponad 350 drewnianych stodół i wielu budynków gospodarczych (w tym 117 zabytkowych). Najstarsze domy mają konstrukcję zrębową i pochodzą z lat 70. i 80. XIX wieku znajdują się w Borzęcinie, jak również w innych  miejscowościach gminy. Zbudowane są z sosnowych bali połączonych na węgłach na tzw. „jaskółczy ogon”. Pokrywają je dwuspadowe dachy o trójkątnych odeskowanych szczytach. Wnętrza mają charakter jednotraktowy. Najstarsze stodoły również powstały pod koniec XIX wieku. Budynki wzniesione są na planie prostokąta, charakteryzują je wysokie dwuspadowe dachy. Stodoły ciągną się zwartym szeregiem zamykając granice działek siedliskowych.

Źródło: publikacja 150 lat Powiatu Brzeskiego, Gmina Borzęcin, Starosta Brzeski Andrzej Potępa, str. 39

Malownicze wyrobiska

W okolicach Borzęcina sporo jest malowniczych wyrobisk po żwirowych. Na terenie gminy funkcjonuje kilka kopalni kruszyw – w Bielczy, Warysiu, Jagniówce oraz w Borzęcinie Dolnym. Wyrobiska nieczynnych już kopalni zamieniane są na zbiorniki wodne, rekreacyjne oraz łowiska wędkarskie. Tworzą one znakomitą ofertę dla miłośników wędkowania i rekreacji nad wodą

to malownicze miejsce znajduje się przy drodze w kierunku
do Szczepanowa, posiada powierzchnię około 2,5 ha tafli wody i około dwa metry głębokości.
W przyleśnym łowisku możemy znaleźć 12 różnych gatunków ryb, np. karp, amur, sum, szczupak, sandacz, karaś, okoń. Warto zatrzymać się tam w trakcie rowerowej wędrówki lub zrelaksować się na łonie natury w niedzielne popołudnie. Oprócz tego, że łowisko stanowi doskonałe miejsce do wypoczynku, dysponuje także dobrą infrastrukturą – znajdują się tam parking, plac zabaw dla dzieci oraz miejsce i możliwość zorganizowania grilowania.

Przyborów 1,
32-823 Chobot
Tel.: 530766353
godziny otwarcia: (pon. – sb. 7.00 – 18.00, nd. – nieczynne)

Fot. portal enovelo, https://enovelo.pl/poi/lowisko-rybackie-zbyszko/

Przyborów 352,
32-823 Przyborów
http://www.lowiskokamieniec.pl/
te.: 695372245

 

Fot. Staw hodowlany, łowisko w Przyborowie, Stawy hodowlane – łowisko w Przyborowie | Facebook

Źródło: oficjalny portal Urzędu Gminy Borzęcin – www.borzecin.pl, https://www.borzecin.pl/turystyka-i-zabytki.html

62 32-823 Przyborów, Przyborów http://www.ryby.przyborow.eu/ tel.: 146847400

Trasy rowerowe

„Okolice Borzęcina doskonale nadają się do uprawiania turystyki rowerowej. Można odbyć liczącą 20 km trasę historyczną oraz nieco dłuższą, bo liczącą 25 km trasę krajoznawczo-przyrodniczą. Obie mają charakter pętli, której początek i koniec usytuowano w Borzęcinie. Trasy nie są oznakowane, dlatego poniżej przedstawiony jest ich opis.

Wycieczkę rozpoczynamy z parkingu przy Zespole Szkół w Borzęcinie. Stamtąd, przejeżdżając obok GOK-u, kierujemy się w stronę zabytkowego kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Następnie kierujemy się w stronę cmentarza, na którym znajdują się mogiły żołnierzy, poległych w czasie I wojny światowej. Wędrując aleją główną możemy zobaczyć zabytkowe XIX-wieczne nagrobki i grobowce należące do rodziny Sławomira Mrożka i literata Pawła Staśko. Opuszczamy cmentarz i ruszamy w stronę Granic. Jadąc asfaltową drogą mijamy pola uprawne tzw. Gizówką. Po przejechaniu ok. 700 m mijamy mały, biały mostek. Skręcając za nim w lewo, możemy dojechać do miejsca, w którym stała legendarna stara karczma. Po drodze mijamy figurki Matki Bożej – pierwsza pochodzi z 1929 r., druga – z 1883 r. Docieramy do Granic. Na drugiej krzyżówce skręcamy w lewo i leśną drogą dojeżdżamy do Warysia (Pasieki). Tu skręcamy w prawo i udajemy się w kierunku Bielczy. Po ok. 1,5 km skręcamy w lewo w leśną drogę.

Po prawej stronie mijamy Kamieniec, dawne kąpielisko i przystań dla wędkarzy. W tym miejscu możemy zrobić przerwę. Po krótkim odpoczynku ruszamy na południowy wschód. Leśną drogą docieramy do leśniczówki w Bielczy. Miłośnicy zwierząt mogą tu podziwiać stado danieli hodowanych przez miejscowe służby leśne. Następnie kierujemy się do centrum Bielczy pod bar. Obok budynku skręcamy w lewo i po ok. 400 m dojeżdżamy do stadionu. Mijając go, kierujemy się w stronę lasu, gdzie możemy zobaczyć piękną Figurę Matki Bożej Niepokalanej i umocowane na drzewach stacje drogi krzyżowej. Jadąc dalej w lewo wąską dróżką dojeżdżamy do tzw. „Piekiełka”, gdzie znajduje się strzelnica oraz miejsce na rozpalenie ogniska. Stamtąd kierujemy się do centrum Bielczy, gdzie warto zobaczyć zabytkowy neogotycki kościół pw. Matki Bożej Anielskiej.

Spod kościoła ruszamy na północ i na rozwidleniu dróg kierujemy się w prawo. 300 m dalej zobaczymy cmentarz. Tu także znajdują się groby żołnierzy wielonarodowej armii austrowęgierskiej oraz zbiorowa mogiła Cyganów, mieszkających na Biedaczu, wymordowanych w czasie II wojny światowej. Podążając w kierunku Warysia, można podziwiać piękne krajobrazy, w które wtapiają się punkty widokowe (ambony) przeznaczone dla myśliwych. Dojeżdżając do żwirowni, skręcamy w lewo w drogę do niej prowadzącą. Mniej więcej w jej połowie (po lewej stronie, w małym lasku), znajduje się zapomniana zbiorowa mogiła mieszkańców okolic Borzęcina, którzy w latach 30-tych XIX wieku masowo umierali na cholerę. Jest to tzw. cmentarz choleryczny.

Wyjeżdżając z polnej drogi, zobaczymy pod sosną starą zniszczoną upływem czasu, wapienną figurkę. Tu skręcamy w prawo i jedziemy w stronę Granic. Po drodze mijamy las. Po dotarciu do Granic, na skrzyżowaniu, skręcamy w lewo i kierujemy się w stronę Mostu Dworskiego. Tuż przed nim możemy skręcić w lewo, aby po pokonaniu 700 m zobaczyć starą zaporę. Wracając wałem wzdłuż Uszwicy, mijamy kościół i jadąc prosto, kierujemy się w stronę szkoły. Tu na parkingu możemy zakończyć naszą wycieczkę.

Wycieczkę rozpoczynamy spod Gimnazjum im. Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym, udając się w kierunku północno-wschodnim w stronę Czarnawy, gdzie zatrzymujemy się na krótki spacer po lesie. W czerwcu możemy nazbierać jagód, a w miesiącach letnich i jesiennych różne gatunki grzybów. Po krótkiej przerwie znowu wsiadamy na rowery i wyruszamy w dalszą trasę. Leśną ścieżką dojeżdżamy do „Białych Ługów”. W letnich miesiącach z uwagi na bezpieczeństwo nie zalecamy kąpieli, ale możemy się poopalać i mile odpocząć wśród stawów, pól i lasów oraz pokarmić łabędzie. Jadąc dalej prosto, dojeżdżamy do drogi krajowej (trasa Tarnów-Kraków) i kierujemy się na zachód w kierunku Borzęcina Dolnego. Drogą asfaltową docieramy do mostu w Borzęcinie Dolnym, przez który przejeżdżamy i tuż za nim skręcamy w lewo, kierując się w stronę „Jackówki”. Mostem zwanym Wielką Ławą przejeżdżamy na drugą stronę rzeki. Jadąc wałem wzdłuż Uszwicy kierujemy się w stronę szkoły. Na trasie możemy podziwiać przydrożne kapliczki. Przez teren gminy Borzęcin biegnie na długości około 20 km oznaczona kolorem niebieskim trasa rowerowa z Bogumiłowic (gmina Wietrzychowice) do Szczepanowa (gminie Brzesko) Popularna jest również trasa biegnąca częściowo przez gminę Borzęcin z Tarnowa-Mościc do Biadolin. Oznaczona jest kolorem zielonym, a na terenie gminy Borzęcin biegnie przez Jagniówkę, Borzęcin i Bielczę.” Źródło: oficjalny portal Urzędu Gminy Borzęcin – www.borzecin.pl, https://www.borzecin.pl/turystyka-i-zabytki.html
←→31.0 km ↗  100.738 m ↘ 67.789 m Początek szlaku: Szczepanów Koniec szlaku: Bogumiłowice PKP

←→88.1 km
↗ 739.4 m
↘ 790.079 m

Początek szlaku: Ostrów
Koniec szlaku: Ciężkowice PKP

←→121 km
↗ 411.509 m
↘ 447.401 m

Początek szlaku: Kraków, Zamek Wawelski
Koniec szlaku: Borusowa, przeprawa promowa

Źródło: https://malopolska.szlaki.pttk.pl/

Apteka

Apteka Bliska i Tania

Borzęcin 563B,
32-825 Borzęcin
https://www.gdziepolek.pl/apteki/w-borzecinie/6712/apteka-bliska-i-tania-borzecin-563b
tel.: 146864877
godziny otwarcia: (pon. – pt. 8.00 – 18.00, sb. – 8.00 – 15.00, nd. – nieczynne)

Apteka NZOZ REMED

Borzęcin 87,
32-825 Borzęcin
tel.: +48146846009

www.nzozremed.pl/

NZOZ REMED – Nowoczesne Centrum Medyczne | POZ | Rehabilitacja Ambulatoryjna oraz w Domu Pacjenta na NFZ | USG | Badania kierowców (business.site)
godziny otwarcia: (pon. – pt. 8.00 – 18.00, sb., nd. – nieczynne)

Gospodarstwa agroturystyczne, noclegi

 600 metrów od drogi wojewódzkiej 768.

Przyborów 352,

32-823 Przyborów

tel. 695 372 245

e:mail – kontakt@lowiskokamieniec.pl

www.lowiskokamieniec.pl/

Teren łowiska jest bezpieczny, ogrodzony, przyjazny dla dzieci. Dookoła cisza spokój i dużo zieleni. Jest to doskonałe miejsce na grzybobranie i spacery. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dla najmłodszych – mini plac zabaw (piaskownica, trampolina, huśtawki itp.), na terenie obiektu znajdują się konie, świnki wietnamskie i inne zwierzęta. Dla gości wyznaczone jest miejsce do grillowania i biesiadowania oraz bezpłatny parking. Oprócz możliwości wypoczynku na świeżym powietrzu łowisko posiada również miejsca noclegowe.

Przyborów 2a
23-823 Szczepanów
tel.: 14 684 72 33
e-mail: stawowka@o2.pl

www: agroturystyka.pl/galicja/stawowka
GPS: N 50 00′ 58.5”, E 20 39′ 28,2′ 
Rodzaj obiektu: Pokoje gościnne

 

Całoroczne gospodarstwo rolne Państwa Żurek położone jest w sąsiedztwie lasu, z dala od ulicznego ruchu i gwaru. Obok znajduje się staw „Łowisko Specjalne” z wieloma gatunkami ryb z możliwością wędkowania i smażenia własnoręcznie złowionych ryb. W gospodarstwie hodowane są zwierzęta: konie, króliki oraz drób. Bliskość lasu sprzyja wyprawom na grzyby i jagody a spokojna okolica zachęca do  wędrówek pieszych i wypraw rowerowych. Do dyspozycji gości są trzy pokoje: pokój czteroosobowy z balkonem, aneksem kuchennym i lodówką; pokój trzyosobowy – z łazienką ogólnodostępną na korytarzu; pokój trzyosobowy z łazienką wspólną
z gospodarzami.
Goście mogą korzystać również z sali telewizyjnej, bezpiecznego parkingu samochodowego, podwórka oraz dużej altany z miejscem do grillowania znajdującej się  w ogrodzie. Dodatkowym atutem są smaczne posiłki przyrządzane przez Gospodynię głównie z produktów pochodzących własnego gospodarstwa. Gospodarze oferują naukę tradycyjnych wypieków np. domowego chleba, rękodzieła ludowego np. malowanie pisanek wielkanocnych. W lecie istnieje możliwość przejażdżki bryczką a w zimie saniami.

Przyborów 298A, 32-823 Przyborów tel.: 146847232 GPS: N 50 02′ 34.8”, E 20 38′ 57.0′ Rodzaj obiektu: Pokoje gościnne w domu Gospodarze hodują ptactwo domowe. Wokół domu znajduje się duży ogród kwiatowy i warzywno – ziołowy oraz miejsce na zorganizowanie ogniska lub grilla. Do dyspozycji gości są dwa pokoje trzyosobowe i jeden dwuosobowy oraz łazienka ogólnodostępna. Goście mają możliwość korzystania z kuchni i lodówki. Wytwarzanym produktem regionalnym u Państwa Kądziołków są  nalewki z pigwy, wiśni i derenia.

32-825 Borzęcin; 498a
tel.:146846156

Restauracje

Stary Młyn

Borzęcin 498A,
32-825 Borzęcin
https://stary-myn.business.site/
tel.: 668126200

Słodka Chwilka. Szpila M.

32-825 Borzęcin; 586 a
Tel.: 609336599

Banki i bankomaty

Krakowski Bank Spółdzielczy S.A. Bankomat

Borzęcin 563c, 32-825 Borzęcin
godziny otwarcia: pon. – pt. 7.30 – 15.00, sb., nd. – nieczynne

Poczta i punkty pocztowe

Poczta Polska

Borzęcin 583G, 32-825 Borzęcin
tel.: 146846385
godziny otwarcia: pon. – czw. 8.00 – 15.00, sb. 12.30 – 20.00, nd. – nieczynne

Paczkomaty InPost

Paczkomat InPost


Bielcza 68, 32-824 Bielcza
tel.: 722444000
godziny otwarcia: czynne całą dobę

Paczkomat InPost


Borzęcin 563B, 32-825 Borzęcin
tel.: 722444000
godziny otwarcia: czynne całą dobę

Stacje paliw

Stacja Paliw ORLEN

Przyborów 366h,
32-823 Bucze
http://dlakierowcow.orlen.pl/
tel.:146981387

Stacja Paliw Trans-Ted

Borzęcin 583I,
32-825 Borzęcin
tel.:146846024

Stacja Paliw SWORJAN Borzęcin 586G, 32-825 Borzęcin

Imprezy

Borzęcin słynie z lasów pełnych runa leśnego, dzikich zwierząt i ptaków. Grzybiarze wiedzą, że z borzęcińskich lasów prawdziwki można przynosić koszami. Dlatego też, największą imprezą plenerową organizowaną
przez lokalny ośrodek kultury jest Borzęckie Święto Grzyba.

Jest to impreza, na której gospodarstwa agroturystyczne rywalizują ze  sobą o najlepszą potrawę przygotowaną
z grzybów. Borzęckie Święto Grzyba przyciąga ciekawymi konkursami, pokazami, jak i degustacją potraw przygotowywanych z grzybów tysiące  gości, a na scenie prezentują się największe muzyczne gwiazdy z Polski
i  z zagranicy.

„Gmina Borzęcin to miejsce martyrologii Romów, do którego każdego roku wędruje Międzynarodowy Tabor Pamięci. Na cmentarzu w Bielczy znajduje się zbiorowa mogiła Romów, zamordowanych w przysiółku Biedacz. Podobnej zbrodni hitlerowcy dokonali na Romach w lesie radłowskim w Borzęcinie Dolnym.” Źródło: portal Gminy Borzęcin, https://www.borzecin.pl/turystyka-i-zabytki.html
Drużynowe i indywidualne zawody sportowe dla mieszkańców gminy Borzęcin o puchar i nagrody wójta gminy Borzęcin i GOK Borzęcin   https://www.borzecin.pl/images/stories/materialy_statyczne/plan_imprez_2011.pdf Fot. portal Gminy Borzęcin, https://www.borzecin.pl/turystyka-i-zabytki.html